PIELGRZYMKA Ziemia Święta – 17 – 25 listopad 2019 – Brak Wolnych Miejsc

1780 zł + 580 USD

Kategoria:

PIELGRZYMKA

Ziemia Święta

 

17 – 25 listopada 2019 /9 dni/

 

Cena: 1780 PLN + 580 USD

/ bez dodatkowych opłat/

 

/cena obejmuje dwa posiłki w samolocie/

 

Zapisy przy wpłacie zaliczki 780 PLN


 1 dzień – niedziela (17.11.2019): ZAMOŚĆ – WARSZAWA – TEL-AVIV – BETLEJEM  

Zbiórka uczestników pielgrzymki w Zamościu na parkingu przy ul. Partyzantów – obok dawnego budynku PZU, o godz. 14.00 i przejazd autokarem do Portu Lotniczego im. F. Chopina w Warszawie. O godz. 20.00 początek odprawy lotniskowej. Wylot z Warszawy o godz. 22.15. Podczas lotu posiłek w cenie. Przylot do TLV o godz. 02.50. Po odprawie lotniskowej przejazd do hotelu w Betlejem zakwaterowanie  i odpoczynek ok 4/5 godzin.

2 dzień – poniedziałek (18.11.2019): BETANIA – JORDAN – MORZE MARTWE – JERYCHO

Późne śniadanie i następnie przejazd do Betanii (w Ewangeliach miejscowość ta zasłynęła dzięki: Marcie, Marii i Łazarzowi – rodzeństwu zaprzyjaźnionemu z Jezusem oraz ze spotkania Chrystusa z Szymonem Trędowatym w szabat przed męką). Następnie udamy się na Pustynię Judzką, do miejsca Chrztu nad Jordanem – odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych. Postój w oazie Jerycho – najstarszym mieście na świecie – mury miasta liczące ponad 12000 lat, drzewo Zacheusza, panorama na Górę Kuszenia. Przejazd nad Morze Martwe i odpoczynek nad morzem – leżącym w najgłębszym zakątku (depresji) Ziemi, ponad 400 m poniżej poziomu morza. Dzięki dużemu zasoleniu woda leczy i goi. Czas wolny na kąpiele i relaks. Przejazd do hotelu. Obiadokolacja i nocleg.

3 dzień – wtorek  (19.11): BETLEJEM 

Po śniadaniu zwiedzanie Betlejem – wizyta w Bazylice Narodzenia Pańskiego – modlitwa w miejscu Narodzenia Zbawiciela. Bazylika św. Katarzyny i Grota Św. Hieronima (Msza św.). Następnie udamy się do Groty Mlecznej (grota ta odległa jest od bazyliki Narodzenia o ok. 200 m. Święta Rodzina zamieszkiwała w niej i przygotowywała się do ucieczki do Egiptu. Gdy w pośpiechu Józef ponaglił Maryję, według palestyńskich podań, kilka kropel mleka karmiącej miało upaść na skałę, zmieniając ubarwienie całej groty na białe. Jest to szczególne miejsce, gdzie bezdzietne małżeństwa zanoszą modlitwy o potomstwo). Czas na zakupy pamiątek. Przejazd na Pole Pasterzy – gdzie pasterzom objawił się Anioł zwiastujący Narodzenie Chrystusa. Powrót do hotelu. Obiadokolacja i nocleg.

4 dzień – środa (20.11): JEROZOLIMA

Po śniadaniu przejazd na Górę Oliwną ze wspaniałym widokiem na Święte Miasto, panorama Doliny Cedronu i Starego Miasta ze Wzgórzem Świątynnym, na którym wznosi się obecnie Kopuła Skały zwana Złotym Meczetem Omara i meczet Al-Aksa. Następnie spacer w dół wzgórza Drogą Niedzieli Palmowej do kościoła Dominus Flevit, Ogrodów Getsemani i Bazyliki Agonii (Wszystkich Narodów), symboliczny Grób NMP (wg tradycji Kościoła Wschodniego). Wizyta w Kościele Św. Anny (wg tradycji miejsce narodzenia Maryi), Sadzawka Betesda, miejsce biczowania; konwent Ecce Homo, przejście Drogą Krzyżową (z rozważaniem poszczególnych stacji po ruchliwych i wąskich uliczkach Starej Jerozolimy) aż do Bazyliki Grobu Bożego. W Bazylice modlitwa na Golgocie – miejscu ogołocenia z szat, ukrzyżowania, śmierci, zdjęcia z krzyża i złożenia w ramionach Matki martwego Jezusa. Miejsce namaszczenia martwego Ciała Jezusa; modlitwa w Bożym Grobie. Zobaczymy także kaplicę biczowania Pana Jezusa, kaplicę Adama, św. Heleny – miejsce odnalezienia Krzyża Świętego oraz m.in.: kaplicę ormiańską i syryjską a także katolicką pw. Św. Marii Magdaleny. Czas wolny.  Powrót do hotelu. Obiadokolacja i nocleg.

5 dzień – czwartek (21.11): GÓRA TABOR – TABGHA – KAFARNAUM – JEZIORO GALILEJSKIE- KANA GALILEJSKA – NAZARET

Wczesne śniadanie, ok godz.6.00. Następnie wykwaterowanie z hotelu i przejazd do Galilei. Wizyta i modlitwa na Górze Błogosławieństw oraz w Tabgha – Kościół Rozmnożenia Chleba i Ryb a także Kościół Prymatu Św. Piotra. Na zakończenie pobytu nad Jeziorem Galilejskim – rejs łodzią, a wcześniej możliwość skosztowania miejscowego przysmaku – tzw. ryby św. Piotra + przystawki (lub dla chętnych danie mięsne w cenie). Następnie zwiedzanie Kafarnaum – ruiny miasta oraz kościół w miejscu domu Św. Piotra. Przejazd do Kany Galilejskiej – miejsca rozpoczęcia działalności i pierwszego cudu Jezusa (odnowienie przyrzeczeń dla obecnych na pielgrzymce małżonków – wręczanie pamiątkowych certyfikatów). Przejazd do hotelu, zakwaterowanie. Obiadokolacja i nocleg.

6 dzień – piątek (22.11): NAZARET – GÓRA TABOR – GÓRA KARMEL 

Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu i zwiedzanie Nazaretu – miejsca dzieciństwa Jezusa i wizyta w Kościele Zwiastowania oraz w Domu św. Józefa. Wizyta na Górze Tabor (wjazd taksówkami). W tym miejscu Pan Jezus przemienił się w obecności Mojżesza i Eliasza oraz Apostołów: Piotra, Jakuba i Jana. Bazylika Przemienienia Pańskiego. Następnie przejedziemy na Górę Karmel – sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej, grota proroka Eliasza – zapoznamy się z objawieniami Matki Bożej mówiącymi o szkaplerzu. Przejście na punkt widokowy skąd rozciąga się wspaniały widok na morze, wybrzeże i miasto. Przejazd do Betlejem zakwaterowanie w hotelu. Obiadokolacja i nocleg.  

7 dzień – sobota  (23.11):  JEROZOLIMA

Po śniadaniu przejazd na dalsze zwiedzanie Starego Miasta w Jerozolimie: Syjon chrześcijański: Wieczernik – miejsce Ostatniej wieczerzy (ustanowienie sakramentów Eucharystii i kapłaństwa) – odnowienie przyrzeczeń przez obecnych na pielgrzymce kapłanów a także miejsce ukazania się Zmartwychwstałego Pana Apostołom. Jest to też miejsce ustanowienia sakramentu pokuty i pojednania oraz Zesłania Ducha Świętego. Symboliczny grób króla Dawida. Przejście do Opactwa Zaśnięcia NMP – wizyta w górnym i dolnym kościele, gdzie znajdują się liczne narodowe kaplice, w tym również kaplica polska z wizerunkami największych polskich świętych.  Czas wolny. Na zakończenie udamy się do Kościoła św. Piotra In Galicantu – miejsca osądzenia Pana Jezusa przed najwyższym kapłanem, miejsce uwięzienia Pana Jezusa w nocy z Wielkiego Czwartku na Wielki Piątek. Zobaczymy święte schody, po których schodził Pan Jezus z Apostołami z Wieczernika do Ogrodu Oliwnego. Panorama na Górę Oliwną i Dolinę Cedronu oraz Plac Świątynny. Powrót do hotelu. Obiadokolacja i nocleg.

8 i 9 dzień – niedziela/poniedziałek (24 i 25.11); BETLEJEM – AIN KAREM – TLV – WARSZAWA – ZAMOŚĆ 

Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu. Przejazd do biblijnej, położonej tuż obok Jerozolimy miejscowości, Ain Karem, dziś stanowiącej dzielnicę Jerozolimy. Zgodnie z chrześcijańską tradycją w Ain Kerem mieli mieszkać Zachariasz wraz z żoną Elżbietą. To tutaj narodził się Jan Chrzciciel. Zgodnie z tekstami nowotestamentalnej Ewangelii Łukasza, do tej położonej w Górach Judzkich miejscowości, miała przybyć Maryja, by usługiwać swojej krewnej Elżbiecie. W związku z tym wydarzeniem istnieje w tej dzielnicy kilka sanktuariów chrześcijańskich, które odwiedzane są przez licznie przybywających do Ziemi Świętej pielgrzymów z całego świata. Na początek zatrzymamy się przy źródle, od którego pochodzi nazwa starożytnej wioski – Ain Kerem w języku hebrajskim oznacza bowiem „źródło winnicy”. Miejsce to znane jest także, jako Źródło Najświętszej Marii Panny, ponieważ zgodnie z chrześcijańską tradycją, Maria, w drodze do swej kuzynki Elżbiety, zatrzymała się w tym miejscu, aby napić się wody. Niedaleko Źródła znajduje się franciszkański Kościół Nawiedzenia, upamiętniający wizytę, jaką Najświętsza Maria Panna złożyła swej kuzynce Elżbiecie. Piękny dwupoziomowy kościół, który wznosi się na ruinach sakralnej konstrukcji z czasów krzyżowców i dawniejszej świątyni bizantyjskiej. Na dziedzińcu zewnętrznym pielgrzymów witają wyryte na ścianie słowa hymnu Magnificat. Maria modliła się tymi słowami, gdy spotkała św. Elżbietę. Dziś można je przeczytać aż w czterdziestu siedmiu językach. Zobaczymy tutaj także  kościół: narodzenia św. Jana Chrzciciela stojący w miejscu domu kapłana Zachariasza. Grota narodzenia największego z proroków. Dziedziniec sanktuarium jest ozdobiony licznymi tablicami w różnych językach przedstawiający tzw. Kantyk Zachariasza: „Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, Bo nawiedził i odkupił swój lud i wyzwolił…”. Czas wolny. Przejazd na lotnisko w TLV na 3 godz. przed odlotem. Odprawa lotniskowa. O godz. 18.15 start samolotu. Podczas lotu posiłek w cenie. O godz. 21.10 lądowanie w Warszawie. Odbiór bagaży i powrót autokarem do Zamościa ok. godz. 3.00 (nad ranem 25 listopada – poniedziałek). 

 

PROGRAM JEST RAMOWY. KOLEJNOŚĆ ZWIEDZANIA USTALA PRZEWODNIK

Wyjazd o charakterze pielgrzymkowym. Oferta nie ma charakteru komercyjnego.

Należy posiadać: paszport ważny minimum 6 miesięcy od daty powrotu z pielgrzymki.

Paszport nie powinien zawierać m.in. pieczątek syryjskich i libańskich!

 

Dowolnego dnia przy zakwaterowaniu w Betlejem istnieje możliwość zorganizowania fakultatywnej autokarowej wycieczki (ok. 3 godzin) „Jerozolima Nocą”, podczas której zobaczymy obiekty nie objęte programem m.in.: parlament izraelski Kneset, tzw. Ścianę Płaczu, dzielnicę żydowską i muzułmańską, panoramę z Góry Oliwnej na Stare miasto i Plac Świątynny oraz wiele innych ciekawych miejsc. Cena 30 USD/osoba.

 

Cena zawiera: bilet lotniczy: Warszawa – Tel Aviv (Ben Gurion) – Warszawa (w tym wszelkie opłaty lotniskowe, pielgrzym może zabrać bagaż podręczny max 8 kg (o maksymalnych wymiarach: 55 x 40 x 23 cm) i bagaż główny – „rejestrowany” max 23 kg (o maksymalnej sumie wymiarów 158 cm dł. x szer. x wys.) izraelski linie lotnicze El Al; 8 noclegów (pokoje 2/3 osobowe z łazienkami i klimatyzacją, w hotelach bezpłatne Wi-Fi); wyżywienie: 8 śniadań i 8 obiadokolacji; transport nowoczesnym autokarem w Izraelu; ubezpieczenie /KL: 40 000euro, NNW: 30 000PLN, KRiP: 5000euro, bagaż: 1200 PLN/; rejs statkiem po Jeziorze Galilejskim; zestaw słuchawkowy do oprowadzania grup; opiekę licencjonowanego przewodnika; opłaty za bilety wstępów do zwiedzanych obiektów i zwyczajowych napiwków dla kierowcy, przewodników i obsługi hotelowej oraz transport autokarem z Zamościa na lotnisko i z powrotem.

Cena nie zawiera: ubezpieczenia od rezygnacji z udziału w pielgrzymce, ofiar składanych na tacę podczas Eucharystii (odprawianych każdego dnia) przeznaczonych na utrzymanie miejscowych sanktuariów, wydatków własnych. Fakultatywnej wycieczki „Jerozolima nocą” 30 USD.

 

Płatność:

I rata – 780 PLN – przy zapisie;

II rata – 1000 PLN – do 40 dni przed pielgrzymką;

III rata – 580 USD – pierwszego dnia pielgrzymki, płatność w hotelu.

 

Zapisów można dokonywać poprzez:

zgłoszenie przez formularz na stronie internetowej https://pielgrzymki-ichtis.pl,

w Katolickim Radiu Zamość (ul. Zamoyskiego 1 w Zamościu) – dział promocji i reklamy,

w Tomaszowie Lub. w sklepiku z dewocjonaliami przy parafii NSPJ

oraz pod nr tel.: 722 155 510