fbpx

Ziemia Święta 30.01 – 05.02.2024 – ferie zimowe

2250 PLN + 630 USD

Pielgrzymka do Ziemi Świętej śladami Jezusa Chrystusa

30.01 – 05.02.2024 – ferie zimowe

Cena: 2250 zł + 630 USD


1 dzień 30.01.24: WARSZAWA – TEL-AVIV – CEZAREA – HAJFA – NAZARET 

O godz. 03.00 początek odprawy lotniskowej i Msza św. w kaplicy na lotnisku. Wylot z Warszawy o godz. 05.40. Przylot do TLV o godz. 10.25. Przejazd autokarem do Cezarei  Nadmorskiej gdzie zobaczymy – Akwedukt. Około 20 r. przed Chr. król Judei Herod Wielki rozpoczął budowę nowego miasta nad Morzem Śródziemnym, które nazwał Cezarea. Wzorując się na konstrukcjach rzymskich zbudowano wówczas akwedukt, który sprowadzał wodę z odległego o około 6 km od miasta źródła. Źródło to o nazwie En Shuni, jest położone na stokach gór Karmel na wysokości ok. 11 m. nad poziomem morza. Dlatego też wodę można było stosunkowo łatwo doprowadzić do Cezarei, budując odpowiednio pochylone koryto, w którym woda płynęła w naturalny sposób dzięki sile grawitacji. Chwila czasu wolnego nad morzem. Następnie przejedziemy na Górę Karmel – sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej, grota proroka Eliasza – zapoznamy się z objawieniami Matki Bożej mówiącymi o szkaplerzu. Przejście na punkt widokowy skąd rozciąga się wspaniały widok na morze, wybrzeże i miastoPrzejazd do hotelu zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg.

2 dzień 31.01.24: JEZIORO GALILEJSKIE – TABGHA – KAFARNAUM

Śniadanie. Wizyta i modlitwa na Górze Błogosławieństw oraz w Tabgha – Kościół Rozmnożenia Chleba i Ryb a także Kościół Prymatu Św. Piotra. Na zakończenie pobytu nad Jeziorem Galilejskim – rejs łodzią, a wcześniej możliwość skosztowania miejscowego przysmaku – tzw. ryby św. Piotra + przystawki (lub dla chętnych danie mięsne w cenie). Następnie zwiedzanie Kafarnaum – miasto w którym przez 3 lata mieszkał Jezus – zobaczymy ruiny miasta oraz kościół w miejscu domu Św. Piotra. Przejazd do hotelu. Obiadokolacja i nocleg.

3 dzień 01.02.24: NAZARET – KANA – GÓRA TABOR – BETLEJEM

Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu i zwiedzanie Nazaretu – miejsca dzieciństwa Jezusa i wizyta w Kościele Zwiastowania oraz w kościele który stoi w miejscu w którym był  dom św. Józefa. Wizyta na Górze Tabor (wjazd taksówkami). W tym miejscu Pan Jezus przemienił się w obecności Mojżesza i Eliasza oraz Apostołów: Piotra, Jakuba i Jana. Bazylika Przemienienia Pańskiego. Przejazd do Kany Galilejskiej – miejsca rozpoczęcia działalności i pierwszego cudu Jezusa (odnowienie przyrzeczeń dla obecnych na pielgrzymce małżonków – wręczanie pamiątkowych certyfikatów). Przejazd do Betlejem. Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja i nocleg.

4 dzień 02.02.24: BBETLEJEM – POLE PASTERZY – AIN KARIM

 Po śniadaniu zwiedzanie Betlejem – wizyta w Bazylice Narodzenia Pańskiego – modlitwa w miejscu Narodzenia Zbawiciela. Bazylika św. Katarzyny. Następnie udamy się do Groty Mlecznej (grota ta odległa jest od bazyliki Narodzenia o ok. 200 m. Święta Rodzina zamieszkiwała w niej i przygotowywała się do ucieczki do Egiptu. Gdy w pośpiechu Józef ponaglił Maryję, według palestyńskich podań, kilka kropel mleka karmiącej miało upaść na skałę, zmieniając ubarwienie całej groty na białe. Jest to szczególne miejsce, gdzie bezdzietne małżeństwa zanoszą modlitwy o potomstwo). Czas na zakupy pamiątek. Przejazd na Pole Pasterzy – gdzie pasterzom objawił się Anioł zwiastujący Narodzenie Chrystusa. Przejazd do biblijnej, położonej tuż obok Jerozolimy miejscowości, Ain Karem, dziś stanowiącej dzielnicę Jerozolimy. Zgodnie z chrześcijańską tradycją w Ain Kerem mieli mieszkać Zachariasz wraz z żoną Elżbietą. To tutaj narodził się Jan Chrzciciel. Zgodnie z tekstami Ewangelii Łukasza, do tej położonej w Górach Judzkich miejscowości, miała przybyć Maryja, by usługiwać swojej krewnej Elżbiecie. W związku z tym wydarzeniem istnieje w tej dzielnicy kilka sanktuariów chrześcijańskich, które odwiedzane są przez licznie przybywających do Ziemi Świętej pielgrzymów z całego świata. Na początek zatrzymamy się przy źródle, od którego pochodzi nazwa starożytnej wioski – Ain Kerem w języku hebrajskim oznacza bowiem „źródło winnicy”. Miejsce to znane jest także, jako Źródło Najświętszej Marii Panny, ponieważ zgodnie z chrześcijańską tradycją, Maria, w drodze do swej kuzynki Elżbiety, zatrzymała się w tym miejscu, aby napić się wody. Niedaleko Źródła znajduje się franciszkański Kościół Nawiedzenia, upamiętniający wizytę, jaką Najświętsza Maria Panna złożyła swej kuzynce Elżbiecie. Piękny dwupoziomowy kościół, który wznosi się na ruinach sakralnej konstrukcji z czasów krzyżowców i dawniejszej świątyni bizantyjskiej. Na dziedzińcu zewnętrznym pielgrzymów witają wyryte na ścianie słowa hymnu Magnificat. Maria modliła się tymi słowami, gdy spotkała św. Elżbietę. Dziś można je przeczytać aż w czterdziestu siedmiu językach. Zobaczymy tutaj także  kościół: narodzenia św. Jana Chrzciciela stojący w miejscu domu kapłana Zachariasza. Grota narodzenia największego z proroków. Dziedziniec sanktuarium jest ozdobiony licznymi tablicami w różnych językach przedstawiający tzw. Kantyk Zachariasza: „Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, Bo nawiedził i odkupił swój lud i wyzwolił…”. Powrót do hotelu. Obiadokolacja i nocleg.

5 dzień 03.02.24: JEROZOLIMA – GÓRA OLIWNA – SYJON CHRZEŚCIJAŃSKI 

Po śniadaniu przejazd na Górę Oliwną ze wspaniałym widokiem na Święte Miasto, panorama Doliny Cedronu i Starego Miasta ze Wzgórzem Świątynnym, na którym wznosi się obecnie Kopuła Skały zwana Złotym Meczetem Omara i meczet Al-Aksa. Następnie spacer w dół wzgórza Drogą Niedzieli Palmowej do kościoła Dominus Flevit, Ogrodu Oliwnego i Bazyliki Agonii (Wszystkich Narodów), Grób NMP: Syjon chrześcijański: Wieczernik – miejsce Ostatniej wieczerzy (ustanowienie sakramentów Eucharystii i kapłaństwa) – odnowienie przyrzeczeń przez obecnych na pielgrzymce kapłanów a także miejsce ukazania się Zmartwychwstałego Pana Apostołom. Jest to też miejsce ustanowienia sakramentu pokuty i pojednania oraz Zesłania Ducha Świętego. Symboliczny grób króla Dawida. Przejście do Opactwa Zaśnięcia NMP – wizyta w górnym i dolnym kościele, gdzie znajdują się liczne narodowe kaplice, w tym również kaplica polska z wizerunkami największych polskich świętych (jeśli będzie otwarty, ponieważ od kilku miesięcy trwa tam remont). Czas wolny na kawę/herbatę. Na zakończenie udamy się do Kościoła św. Piotra In Galicantu – miejsca osądzenia Pana Jezusa przed najwyższym kapłanem, miejsce uwięzienia Pana Jezusa w nocy z Wielkiego Czwartku na Wielki Piątek. Zobaczymy święte schody, po których schodził Pan Jezus z Apostołami z Wieczernika do Ogrodu Oliwnego. Panorama na Górę Oliwną i Dolinę Cedronu oraz Plac Świątynny. Powrót do hotelu. Obiadokolacja i nocleg.

6 dzień 04.02.24: BETANIA – JERYCHO – KASR AL-JAHUD (rzeka Jordan) – MORZE MARTWE

Śniadanie. Wizyta w Betanii (w Ewangeliach miejscowość ta zasłynęła dzięki: Marcie, Marii i Łazarzowi – rodzeństwu zaprzyjaźnionemu z Jezusem oraz ze spotkania Chrystusa z Szymonem Trędowatym w szabat przed męką). Przejazd na Pustynię Judzką, do miejsca Chrztu Chrystusa nad Jordanem i miejsca działalności św. Jana Chrzciciela – odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych. Postój w oazie Jerycho – najstarszym mieście na świecie – mury miasta liczące ponad 12000 lat, drzewo Zacheusza, panorama na Górę Kuszenia. Przejazd nad Morze Martwe i odpoczynek nad morzem – leżącym w najgłębszym zakątku (depresji) Ziemi, ponad 400 m poniżej poziomu morza. Dzięki dużemu zasoleniu woda leczy i goi. Czas wolny na kąpiele i relaks. Przejazd do hotelu zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg.

7 dzień 05.02.24:JEROZOLIMA – TEL AVIV – ZAMOŚĆ

Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu. Przejazd do Starego Miasta Jerozolimy, gdzie spędzimy cały dzień. Przejście Drogą Krzyżową (z rozważaniem poszczególnych stacji po ruchliwych i wąskich uliczkach Starej Jerozolimy) aż do Bazyliki Grobu Bożego. W Bazylice modlitwa na Golgocie – miejscu ogołocenia z szat, ukrzyżowania, śmierci, zdjęcia z krzyża i złożenia w ramionach Matki martwego Jezusa. Miejsce namaszczenia martwego Ciała Jezusa; modlitwa w Bożym Grobie. Zobaczymy także kaplicę biczowania Pana Jezusa, kaplicę Adama, św. Heleny – miejsce odnalezienia Krzyża Świętego oraz m.in.: kaplicę ormiańską i syryjską a także katolicką pw. Św. Marii Magdaleny. Przejazd w kierunku Tel Aviv. Przejazd na Lotnisko w TLV o godzinie 20.05 start samolotu. O godzinie 23.05 lądowanie w Warszawie. Odbiór bagaży i zakończenie pielgrzymki.   

 

Program jest ramowy i mogą nastąpić zmiany w kolejności nawiedzanych miejsc.

 

Należy posiadać: paszport ważny minimum 6 miesięcy od daty powrotu z pielgrzymki. Paszport nie powinien zawierać m.in. pieczątek syryjskich i libańskich!

 

Dodatkowo dowolnego dnia wycieczka fakultatywna dla chętnych „Jerozolima nocą” – 30 USD (przy grupie minimum 30 osób).

 

Cena zawiera: 

 • bilet lotniczy: Warszawa – Tel Aviv (Ben Gurion) – Warszawa (w tym wszelkie opłaty lotniskowe, pielgrzym może zabrać bagaż podręczny max 8 kg (o maksymalnych wymiarach: 55 x 40 x 23 cm) i bagaż główny – „rejestrowany” max 23 kg (o maksymalnej sumie wymiarów 158 cm dł. x szer. x wys.) polskie linie lotnicze  LOT;
 • 6 noclegów (pokoje 2/3 osobowe z łazienkami i klimatyzacją, w hotelach bezpłatne Wi-Fi);
 • wyżywienie: 6 śniadań i 6 obiadokolacji;
 • transport autokarem w Izraelu;
 • ubezpieczenie /KL: 20 000euro, NNW: 30 000PLN, KRiP: 5000euro, bagaż: 1200 PLN/;
 • rejs statkiem po Jeziorze Galilejskim;
 • zestaw słuchawkowy do oprowadzania grup;
 • opiekę licencjonowanego przewodnika;
 • opłaty za bilety wstępów do zwiedzanych obiektów i zwyczajowych napiwków dla kierowcy, przewodników i obsługi hotelowej,
 • składki na TFP i TFG, podatek VAT.

 

Cena nie zawiera: 

 • ubezpieczenia od rezygnacji z udziału w pielgrzymce,
 • ofiar składanych na tacę podczas Eucharystii (odprawianych każdego dnia) przeznaczonych na utrzymanie miejscowych sanktuariów,
 • wydatków własnych.
 • Fakultatywnej wycieczki „Jerozolima nocą” 30 USD 
 • oraz transportu autokarem na lotnisko i z powrotem ok 200 zł/os (w obie strony).

 

Wpłaty:

Przy zapisie – 550 zł

II rata do 10.10.23 – 1000 zł

III rata do 10.12.23 – 700 zł