Pielgrzymka Ziemia Święta 10 – 18 stycznia 2020 – Początek Ferii Zimowych w woj. lubelskim, łódzkim, podkarpackim, pomorskim, śląskim OSTATNIE WOLNE MIEJSCA

1770 PLN + 620 USD

 PIELGRZYMKA ZIEMIA ŚWIĘTA

 

Początek ferii zimowych w woj.

lubelskim, łódzkim, podkarpackim, pomorskim, śląskim 

 

10 – 18 stycznia 2020 /9 dni!!!/ 

Cena: 1770 PLN + 620 USD / bez dodatkowych opłat/  

 

Zapisy przy wpłacie zaliczki 770 PLN


1 dzień (10.01): ZAMOŚĆ – WARSZAWA  – TEL-AVIV- BETLEJEM  Zbiórka uczestników pielgrzymki w Zamościu na parkingu przy ul. Partyzantów – obok dawnego budynku PZU o godz. 14.30 i wyjazd do Warszawy na lotnisko im. F. Chopina. Wylot z Warszawy o godzinie 22:50. Przylot na lotnisko Ben Guriona w Tel Awiwie o godz. 03.40. Po odprawie lotniskowej  transfer do hotelu w Betlejem. Zakwaterowanie w hotelu. Odpoczynek.

2 dzień (11.01): BETANIA – JORDAN – MORZE MARTWE – JERYCHO  Po śniadaniu przejazd do Betanii (w Ewangeliach miejscowość ta zasłynęła dzięki: Marcie, Marii i Łazarzowi – rodzeństwu zaprzyjaźnionemu z Jezusem oraz ze spotkania Chrystusa z Szymonem Trędowatym w szabat przed męką). Następnie udamy się na Pustynię Judzką, do miejsca Chrztu nad Jordanem – odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych. Postój w oazie Jerycho – najstarszym mieście na świecie – mury miasta liczące ponad 12000 lat, drzewo Zacheusza, panorama na Górę Kuszenia. Przejazd nad Morze Martwe i odpoczynek nad morzem – leżącym w najgłębszym zakątku (depresji) Ziemi, ponad 400 m poniżej poziomu morza. Dzięki dużemu zasoleniu woda leczy i goi. Czas wolny na kąpiele i relaks. Przejazd do hotelu. Obiadokolacja i nocleg.

3 dzień (12.01): BETLEJEM  Po śniadaniu zwiedzanie Betlejem – wizyta w Bazylice Narodzenia Pańskiego – modlitwa w miejscu Narodzenia Zbawiciela. Bazylika św. Katarzyny i Grota Św. Hieronima (Msza św.). Następnie udamy się do Groty Mlecznej (grota ta odległa jest od bazyliki Narodzenia o ok. 200 m. Święta Rodzina zamieszkiwała w niej i przygotowywała się do ucieczki do Egiptu. Gdy w pośpiechu Józef ponaglił Maryję, według palestyńskich podań, kilka kropel mleka karmiącej miało upaść na skałę, zmieniając ubarwienie całej groty na białe. Jest to szczególne miejsce, gdzie bezdzietne małżeństwa zanoszą modlitwy o potomstwo). Czas na zakupy pamiątek. Przejazd na Pole Pasterzy – gdzie pasterzom objawił się Anioł zwiastujący Narodzenie Chrystusa. Powrót do hotelu. Obiadokolacja i nocleg.

4 dzień (13.01): JEROZOLIMA Po śniadaniu przejazd na Górę Oliwną ze wspaniałym widokiem na Święte Miasto, panorama Doliny Cedronu i Starego Miasta ze Wzgórzem Świątynnym, na którym wznosi się obecnie Kopuła Skały zwana Złotym Meczetem Omara i meczet Al-Aksa. Następnie spacer w dół wzgórza Drogą Niedzieli Palmowej do kościoła Dominus Flevit, Ogrodów Getsemani i Bazyliki Agonii (Wszystkich Narodów), symboliczny Grób NMP (wg tradycji Kościoła Wschodniego). Wizyta w Kościele Św. Anny (wg tradycji miejsce narodzenia Maryi), Sadzawka Betesda, miejsce biczowania; konwent Ecce Homo, przejście Drogą Krzyżową (z rozważaniem poszczególnych stacji po ruchliwych i wąskich uliczkach Starej Jerozolimy) aż do Bazyliki Grobu Bożego. W Bazylice modlitwa na Golgocie – miejscu ogołocenia z szat, ukrzyżowania, śmierci, zdjęcia z krzyża i złożenia w ramionach Matki martwego Jezusa. Miejsce namaszczenia martwego Ciała Jezusa; modlitwa w Bożym Grobie. Zobaczymy także kaplicę biczowania Pana Jezusa, kaplicę Adama, św. Heleny – miejsce odnalezienia Krzyża Świętego oraz m.in.: kaplicę ormiańską i syryjską a także katolicką pw. Św. Marii Magdaleny. Czas wolny.  Powrót do hotelu. Obiadokolacja i nocleg.

5 dzień (14.01):  JEROZOLIMA Po śniadaniu przejazd na dalsze zwiedzanie Starego Miasta w Jerozolimie: Syjon chrześcijański: Wieczernik – miejsce Ostatniej wieczerzy (ustanowienie sakramentów Eucharystii i kapłaństwa) – odnowienie przyrzeczeń przez obecnych na pielgrzymce kapłanów a także miejsce ukazania się Zmartwychwstałego Pana Apostołom. Jest to też miejsce ustanowienia sakramentu pokuty i pojednania oraz Zesłania Ducha Świętego. Symboliczny grób króla Dawida. Przejście do Opactwa Zaśnięcia NMP – wizyta w górnym i dolnym kościele, gdzie znajdują się liczne narodowe kaplice, w tym również kaplica polska z wizerunkami największych polskich świętych.  Czas wolny. Na zakończenie udamy się do Kościoła św. Piotra In Galicantu – miejsca osądzenia Pana Jezusa przed najwyższym kapłanem, miejsce uwięzienia Pana Jezusa w nocy z Wielkiego Czwartku na Wielki Piątek. Zobaczymy święte schody, po których schodził Pan Jezus z Apostołami z Wieczernika do Ogrodu Oliwnego. Panorama na Górę Oliwną i Dolinę Cedronu oraz Plac Świątynny. Powrót do hotelu. Obiadokolacja i nocleg.

6 dzień (15.01): GÓRA TABOR – TABGHA – KAFARNAUM – JEZIORO GALILEJSKIE- KANA GALILEJSKA – NAZARET Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu i przejazd do Galilei. Wizyta i modlitwa na Górze Błogosławieństw oraz w Tabgha – Kościół Rozmnożenia Chleba i Ryb a także Kościół Prymatu Św. Piotra. Na zakończenie pobytu nad Jeziorem Galilejskim – rejs łodzią, a wcześniej możliwość skosztowania miejscowego przysmaku – tzw. ryby św. Piotra + przystawki (lub dla chętnych danie mięsne w cenie). Następnie zwiedzanie Kafarnaum – ruiny miasta oraz kościół w miejscu domu Św. Piotra. Przejazd do Kany Galilejskiej – miejsca rozpoczęcia działalności i pierwszego cudu Jezusa (odnowienie przyrzeczeń dla obecnych na pielgrzymce małżonków – wręczanie pamiątkowych certyfikatów). Przejazd do hotelu, zakwaterowanie. Obiadokolacja i nocleg.

7 dzień (16.01) : NAZARET – GÓRA TABOR – GÓRA KARMEL   Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu i zwiedzanie Nazaretu – miejsca dzieciństwa Jezusa i wizyta w Kościele Zwiastowania oraz w Domu św. Józefa. Wizyta na Górze Tabor (wjazd taksówkami). W tym miejscu Pan Jezus przemienił się w obecności Mojżesza i Eliasza oraz Apostołów: Piotra, Jakuba i Jana. Bazylika Przemienienia Pańskiego. Następnie przejedziemy na Górę Karmel – sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej, grota proroka Eliasza – zapoznamy się z objawieniami Matki Bożej mówiącymi o szkaplerzu. Przejście na punkt widokowy skąd rozciąga się wspaniały widok na morze, wybrzeże i miasto. Przejazd do Betlejem zakwaterowanie w hotelu. Obiadokolacja i nocleg.  

8 dzień (17.01) AIN KAREM  Śniadanie. Przejazd do biblijnej, położonej tuż obok Jerozolimy miejscowości, Ain Karem, dziś stanowiącej dzielnicę Jerozolimy. Zgodnie z chrześcijańską tradycją w Ain Kerem mieli mieszkać Zachariasz wraz z żoną Elżbietą. To tutaj narodził się Jan Chrzciciel. Zgodnie z tekstami nowotestamentalnej Ewangelii Łukasza, do tej położonej w Górach Judzkich miejscowości, miała przybyć Maryja, by usługiwać swojej krewnej Elżbiecie. W związku z tym wydarzeniem istnieje w tej dzielnicy kilka sanktuariów chrześcijańskich, które odwiedzane są przez licznie przybywających do Ziemi Świętej pielgrzymów z całego świata. Na początek zatrzymamy się przy źródle, od którego pochodzi nazwa starożytnej wioski – Ain Kerem w języku hebrajskim oznacza bowiem „źródło winnicy”. Miejsce to znane jest także, jako Źródło Najświętszej Marii Panny, ponieważ zgodnie z chrześcijańską tradycją, Maria, w drodze do swej kuzynki Elżbiety, zatrzymała się w tym miejscu, aby napić się wody. Niedaleko Źródła znajduje się franciszkański Kościół Nawiedzenia, upamiętniający wizytę, jaką Najświętsza Maria Panna złożyła swej kuzynce Elżbiecie. Piękny dwupoziomowy kościół, którego budowę zakończono w roku 1955 wznosi się na ruinach sakralnej konstrukcji z czasów krzyżowców i dawniejszej świątyni bizantyjskiej. Na dziedzińcu zewnętrznym pielgrzymów witają wyryte na ścianie słowa hymnu Magnificat. Maria modliła się tymi słowami, gdy spotkała św. Elżbietę. Dziś można je przeczytać aż w czterdziestu siedmiu językach. Zobaczymy tutaj także  kościół: narodzenia św. Jana Chrzciciela stojący w miejscu domu kapłana Zachariasza. Grota narodzenia największego z proroków. Dziedziniec sanktuarium jest ozdobiony licznymi tablicami w różnych językach przedstawiający tzw. Kantyk Zachariasza: „Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, Bo nawiedził i odkupił swój lud i wyzwolił…”. Czas wolny. Powrót do hotelu, obiadokolacja, nabożeństwo dziękczynne za pielgrzymkę, poświęcenie sakralnych pamiątek i nocleg. 

9 dzień (18.01) Bardzo wczesna pobudka i wykwaterowanie z hotelu. Śniadanie w formie pakietów. Przejazd na lotnisko w TLV na 3 godz. przed odlotem. Odprawa lotniskowa. O godz. 5.20 start samolotu. O godz. 8.25 lądowanie w Warszawie. Odbiór bagaży i powrót autokarem do Zamościa ok. godz. 15.00.  Dowolnego dnia istnieje możliwość zorganizowania fakultatywnej autokarowej wycieczki (ok. 3 godzin) „Jerozolima Nocą”, podczas której zobaczymy obiekty nie objęte programem m.in.: parlament izraelski Kneset, tzw. Ścinanę Płaczu, dzielnicę żydowską i muzułmańską, panoramę z Góry Oliwnej na Stare miasto i Plac Świątynny oraz wiele innych ciekawych miejsc. Cena 30 USD.  

 

PROGRAM JEST RAMOWY. KOLEJNOŚĆ ZWIEDZANIA USTALA PRZEWODNIK

PIERWSZY I OSTATNI DZIEŃ PRZEZNACZONY JEST NA PODRÓŻ!!! 

 

Należy posiadać: paszport ważny minimum 6 miesięcy od daty powrotu z pielgrzymki. Paszport nie powinien zawierać m.in. pieczątek syryjskich i libańskich! 

 

Cena zawiera: bilet lotniczy: Warszawa – Tel Aviv (Ben Gurion) – Warszawa (w tym wszelkie opłaty lotniskowe, pielgrzym może zabrać bagaż podręczny max 8 kg (o maksymalnych wymiarach: 55 x 40 x 23 cm) i bagaż główny – „rejestrowany” max 23 kg (o maksymalnej sumie wymiarów 158 cm dł. x szer. x wys.) PLL LOT; 8 noclegów (pokoje 2/3 osobowe z łazienkami i klimatyzacją, w hotelach bezpłatne Wi-Fi); wyżywienie: 8 śniadań i 8 obiadokolacji; transport nowoczesnym autokarem w Izraelu; ubezpieczenie /KL: 40 000euro, NNW: 30 000PLN, KRiP: 5000euro, bagaż: 1200 PLN/; rejs statkiem po Jeziorze Galilejskim; zestaw słuchawkowy do oprowadzania grup; opiekę licencjonowanego przewodnika; opłaty za bilety wstępów do zwiedzanych obiektów i zwyczajowych napiwków dla kierowcy, przewodników i obsługi hotelowej; 

Cena nie zawiera: ubezpieczenia od rezygnacji z udziału w pielgrzymce, ofiar składanych na tacę podczas Eucharystii (odprawianych każdego dnia) przeznaczonych na utrzymanie miejscowych sanktuariów, wydatków własnych. Fakultatywnej wycieczki „Jerozolima nocą” 30 USD.  Transport autokarem z Zamościa na lotnisko i z powrotem ok 130-150 zł – w zależności od ilości chętnych.

Płatność:

I rata – 770 PLN – przy zapisie;

II rata – 1000 PLN – do 40 dni przed pielgrzymką; 

III rata – 620 USD – pierwszego dnia pielgrzymki, płatność w hotelu.

Wyjazd o charakterze pielgrzymkowym. Oferta nie ma charakteru komercyjnego. 

Program jest ramowy kolejność zwiedzania może ulec zmianie. 

 

  Przy zapisie należy podać: 

  1. Imiona i nazwisko – tak jak w paszporcie,
  2. Numer PESEL
  3. Numer telefonu

 

Zapisów można dokonywać poprzez:

zgłoszenie przez formularz na stronie internetowej https://pielgrzymki-ichtis.pl,

w Sklepiku Religijnym przy Kurii Diecezjalnej (ul. Zamoyskiego 1 w Zamościu)

w Tomaszowie Lub. w sklepiku z dewocjonaliami przy parafii NSPJ

oraz pod nr tel.: 722 155 510 lub 601 149 267

Niniejszy program jest autorski i jest własnością intelektualną Duszpasterstwa Pielgrzymkowego ICHTIS. W celu jego wykorzystania należy się skontaktować z Duszpasterstwem Pielgrzymkowym ICHTIS: pielgrzymki.zamosc@wp.pl