Pielgrzymka Rekolekcje Wielkopostne w Ziemi Świętej 01 – 08 marca 2020

1550 PLN + 480 USD

PIELGRZYMKA

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE W ZIEMI ŚWIĘTEJ

 

„Sakramenty i Pismo Święte prowadzą do Boga”

 

01 – 08 marca 2020 /8 dni!!!/ 

 

Cena: 1550 PLN + 480 USD  

 

Zapisy przy wpłacie zaliczki 550 PLN


1 dzień (01.03.2020): WARSZAWA  – TEL-AVIV- BETLEJEM  

Zbiórka uczestników pielgrzymki na lotnisku im. F. Chopina – sektor „C” o godzinie 13.00. Odprawa biletowo-bagażowa. Wylot z Warszawy o godzinie 15:25. Przylot na lotnisko Ben Guriona w Tel Awiwie o godz. 20:00. Po odprawie lotniskowej  transfer do hotelu w Betlejem. Zakwaterowanie w hotelu. Obiadokolacja i nocleg.

 

2 dzień (02.03.2020): BETANIA – JORDAN – MORZE MARTWE – JERYCHO  

Po śniadaniu przejazd do Betanii (w Ewangeliach miejscowość ta zasłynęła dzięki: Marcie, Marii i Łazarzowi – rodzeństwu zaprzyjaźnionemu z Jezusem oraz ze spotkania Chrystusa z Szymonem Trędowatym w szabat przed męką). Następnie udamy się na Pustynię Judzką, do miejsca Chrztu nad Jordanem – odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych. Jordan – to rzeka najczęściej wspominana w Piśmie Świętym. To w jej wodach Jezus przyjął chrzest z rąk Jana Chrzciciela. To największa i najważniejsza rzeka Palestyny, dająca życie, stanowi bowiem główne źródło wody pitnej na jej terenach. Postój w oazie Jerycho – najstarszym mieście na świecie – mury miasta liczące ponad 12000 lat, drzewo Zacheusza, panorama na Górę Kuszenia – miejsce, w którym według Biblii Jezus był kuszony przez szatana po 40-dniowym poście na pustyni. Obecnie na zboczu góry znajduje się klasztor ortodoksyjnych Greków. Budowla jest tak wkomponowana w skałę, że wygląda niczym przyklejona. Następnie przejazd nad Morze Martwe i odpoczynek nad morzem – leżącym w najgłębszym zakątku (depresji) Ziemi, ponad 400 m poniżej poziomu morza. Dzięki dużemu zasoleniu woda leczy i goi. Czas wolny na kąpiele i relaks. Przejazd do hotelu. Obiadokolacja i nocleg.

 

3 dzień (03.03.2020): BETLEJEM – AIN KAREM

Po śniadaniu zwiedzanie Betlejem – wizyta w Bazylice Narodzenia Pańskiego – modlitwa w miejscu Narodzenia Zbawiciela. Bazylika św. Katarzyny. Następnie udamy się do Groty Mlecznej (grota ta odległa jest od bazyliki Narodzenia o ok. 200 m. Święta Rodzina zamieszkiwała w niej i przygotowywała się do ucieczki do Egiptu. Gdy w pośpiechu Józef ponaglił Maryję, według palestyńskich podań, kilka kropel mleka karmiącej miało upaść na skałę, zmieniając ubarwienie całej groty na białe. Jest to szczególne miejsce, gdzie bezdzietne małżeństwa zanoszą modlitwy o potomstwo). Czas na zakupy pamiątek. Przejazd na Pole Pasterzy – gdzie pasterzom objawił się Anioł zwiastujący Narodzenie Chrystusa. Powrót do hotelu. . Przejazd do biblijnej, położonej tuż obok Jerozolimy miejscowości, Ain Karem, dziś stanowiącej dzielnicę Jerozolimy. Zgodnie z chrześcijańską tradycją w Ain Kerem mieli mieszkać Zachariasz wraz z żoną Elżbietą. To tutaj narodził się Jan Chrzciciel. Zgodnie z tekstami nowotestamentalnej Ewangelii Łukasza, do tej położonej w Górach Judzkich miejscowości, miała przybyć Maryja, by usługiwać swojej krewnej Elżbiecie. W związku z tym wydarzeniem istnieje w tej dzielnicy kilka sanktuariów chrześcijańskich, które odwiedzane są przez licznie przybywających do Ziemi Świętej pielgrzymów z całego świata. Na początek zatrzymamy się przy źródle, od którego pochodzi nazwa starożytnej wioski – Ain Kerem w języku hebrajskim oznacza bowiem „źródło winnicy”. Miejsce to znane jest także, jako Źródło Najświętszej Marii Panny, ponieważ zgodnie z chrześcijańską tradycją, Maria, w drodze do swej kuzynki Elżbiety, zatrzymała się w tym miejscu, aby napić się wody. Niedaleko Źródła znajduje się franciszkański Kościół Nawiedzenia, upamiętniający wizytę, jaką Najświętsza Maria Panna złożyła swej kuzynce Elżbiecie. Piękny dwupoziomowy kościół, którego budowę zakończono w roku 1955 wznosi się na ruinach sakralnej konstrukcji z czasów krzyżowców i dawniejszej świątyni bizantyjskiej. Na dziedzińcu zewnętrznym pielgrzymów witają wyryte na ścianie słowa hymnu Magnificat. Maria modliła się tymi słowami, gdy spotkała św. Elżbietę. Dziś można je przeczytać aż w czterdziestu siedmiu językach. Zobaczymy tutaj także  kościół: narodzenia św. Jana Chrzciciela stojący w miejscu domu kapłana Zachariasza. Grota narodzenia największego z proroków. Dziedziniec sanktuarium jest ozdobiony licznymi tablicami w różnych językach przedstawiający tzw. Kantyk Zachariasza: „Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, Bo nawiedził i odkupił swój lud i wyzwolił…”. Czas wolny. Powrót do hotelu. Obiadokolacja i nocleg.

 

4 dzień (04.03.2020): JEROZOLIMA 

Po śniadaniu przejazd na Górę Oliwną ze wspaniałym widokiem na Święte Miasto, panorama Doliny Cedronu i Starego Miasta ze Wzgórzem Świątynnym, na którym wznosi się obecnie Kopuła Skały zwana Złotym Meczetem Omara i meczet Al-Aksa. Następnie spacer w dół wzgórza Drogą Niedzieli Palmowej do kościoła Dominus Flevit, Ogrodów Getsemani i Bazyliki Agonii (Wszystkich Narodów), symboliczny Grób NMP (wg tradycji Kościoła Wschodniego). Wizyta w Kościele Św. Anny (wg tradycji miejsce narodzenia Maryi), Sadzawka Betesda, miejsce biczowania; konwent Ecce Homo, przejście Drogą Krzyżową (z rozważaniem poszczególnych stacji po ruchliwych i wąskich uliczkach Starej Jerozolimy) aż do Bazyliki Grobu Bożego. W Bazylice modlitwa na Golgocie – miejscu ogołocenia z szat, ukrzyżowania, śmierci, zdjęcia z krzyża i złożenia w ramionach Matki martwego Jezusa. Miejsce namaszczenia martwego Ciała Jezusa; modlitwa w Bożym Grobie. Zobaczymy także kaplicę biczowania Pana Jezusa, kaplicę Adama, św. Heleny – miejsce odnalezienia Krzyża Świętego oraz m.in.: kaplicę ormiańską i syryjską a także katolicką pw. Św. Marii Magdaleny. Czas wolny.  Powrót do hotelu. Obiadokolacja i nocleg.

 

5 dzień (05.03.2020): JEROZOLIMA Po śniadaniu przejazd na dalsze zwiedzanie Starego Miasta w Jerozolimie: Syjon chrześcijański: Wieczernik – miejsce Ostatniej Wieczerzy (ustanowienie sakramentów Eucharystii i kapłaństwa) – odnowienie przyrzeczeń przez obecnych na pielgrzymce kapłanów a także miejsce ukazania się Zmartwychwstałego Pana Apostołom. Jest to też miejsce ustanowienia sakramentów pokuty i pojednania, bierzmowania  oraz Zesłania Ducha Świętego. Symboliczny grób króla Dawida. Przejście do Opactwa Zaśnięcia NMP – wizyta w górnym i dolnym kościele, gdzie znajdują się liczne narodowe kaplice, w tym również kaplica polska z wizerunkami największych polskich świętych.  Czas wolny. Na zakończenie udamy się do Kościoła św. Piotra In Galicantu – miejsca osądzenia Pana Jezusa przed najwyższym kapłanem, miejsce uwięzienia Pana Jezusa w nocy z Wielkiego Czwartku na Wielki Piątek. Zobaczymy święte schody, po których schodził Pan Jezus z Apostołami z Wieczernika do Ogrodu Oliwnego i następnie był prowadzony jako pojmany do pałacu arcykapłana. Panorama na Górę Oliwną i Dolinę Cedronu oraz Plac Świątynny. Powrót do hotelu. Obiadokolacja i nocleg.

 

6 dzień (06.03.2020): GÓRA TABOR – TABGHA – KAFARNAUM – JEZIORO GALILEJSKIE- KANA GALILEJSKA – NAZARET 

Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu i przejazd do Galilei. Wizyta i modlitwa na Górze Błogosławieństw –  tradycja chrześcijańska wiąże ją z nauczaniem Jezusa i wygłoszeniem przez Niego Kazania na górze. Jest to doskonały punkt widokowy na egzotyczne gaje z palmami, magnoliami, ale przede wszystkim na jezioro Genezaret (Tyberiadzkie), ruiny Kafarnaum i Tabghi oraz duży obszar Galilei. Przejazd do Tabgha – Kościół Rozmnożenia Chleba i Ryb. Do najbardziej znanych zabytków Tabghi należą bizantyjskie mozaiki, które ozdabiały podłogę Bazyliki Rozmnożenia Chleba. Przedstawiają one faunę i florę wodną m.in. Delty Nilu. Pod głównym ołtarzem znajduje się mozaika z czterema chlebami i dwiema rybami – motywem reprodukowanym dzisiaj na ceramice i rękodzielnictwie Izraela i Palestyny. Nawiedzenie Kościoła Prymatu Św. Piotra – Mensa Christi został wybudowany w miejscu, w którym według tradycji Jezus ukazał się po swej śmierci po raz trzeci. W miejscu tym Jezus spożył posiłek ze swymi uczniami i wskazał na Piotra jako głowę Jego Kościoła.  Znajdują się tam tez starożytne schody prowadzące w kierunku Jeziora Galilejskiego, na których stał Jezus wpatrując się w wodę. Na zakończenie pobytu nad Jeziorem Galilejskim – rejs łodzią, a wcześniej możliwość skosztowania miejscowego przysmaku – tzw. ryby św. Piotra + przystawki (lub dla chętnych danie mięsne w cenie). Następnie zwiedzanie Kafarnaum – ruiny miasta oraz kościół w miejscu domu Św. Piotra. W czasach Jezusa Kafarnaum było żydowskim miastem, gdzie według tradycji Jezus spotkał swoich pierwszych uczniów (Piotra, Andrzeja, Jakuba, Jana i Mateusza), którzy byli rybakami na Jeziorze Galilejskim. Jezus dokonał tu wielu cudów m.in. wskrzesił dziecko i uleczył trędowatego.  Przejazd do Kany Galilejskiej – miejsca rozpoczęcia działalności i pierwszego cudu Jezusa (odnowienie przyrzeczeń dla obecnych na pielgrzymce małżonków – wręczanie pamiątkowych certyfikatów). Przejazd do hotelu, zakwaterowanie. Obiadokolacja i nocleg.

 

7 dzień (07.03.2020): NAZARET – GÓRA TABOR

Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu i zwiedzanie Nazaretu – miejsca dzieciństwa Jezusa. Wizyta w Kościele Zwiastowania – Grota Zwiastowania – dwupoziomowa świątynia obudowuje Grotę Zwiastowania, w której Maryja miała otrzymać od archanioła cudowną wieść o poczęciu Jezusa. Na placu przykościelnym widnieją wizerunki znanych obrazów maryjnych. Jest wśród nich wizerunek częstochowski, a w innym miejscu – Matki Bożej Kozielskiej i Kalwaryjskiej. O Polsce przypomina także obraz Mieszka I z Dąbrówką oraz wizerunek biskupa Jordana. Nawiedzenie Domu św. Józefa – Kościół św. Józefa. Został on wzniesiony w 1914 roku na ruinach poprzednich budowli, gdzie wznosił się dom i warsztat św. Józefa i gdzie wychowywał się Jezus. Wizyta na Górze Tabor (wjazd taksówkami). W tym miejscu Pan Jezus przemienił się w obecności Mojżesza i Eliasza oraz Apostołów: Piotra, Jakuba i Jana. Bazylika Przemienienia Pańskiego i podziwianie pięknych widoków z tarasu widokowego. Przejazd do w hotelu. Obiadokolacja i nabożeństwo dziękczynne za pielgrzymkę, poświęcenie sakralnych pamiątek i nocleg. 

 

8 dzień (08.03.2020): NAZARET – TEL-AVIV – WARSZAWA 

Wczesna pobudka (ok godz. 5:00) i wykwaterowanie z hotelu. Śniadanie w formie pakietów. Przejazd na lotnisko w TLV na 3 godz. przed odlotem. Odprawa lotniskowa. O godz. 11:25 start samolotu. Ok. godz. 15:00 lądowanie w Warszawie. Odbiór bagaży i zakończenie wspólnego wędrowania śladami Zbawiciela, Matki Bożej i świętych apostołów.

 

Dowolnego dnia istnieje możliwość zorganizowania fakultatywnej autokarowej wycieczki (ok. 3 godzin) „Jerozolima Nocą”, podczas której zobaczymy obiekty nie objęte programem m.in.: parlament izraelski Kneset, tzw. Ścianę Płaczu, dzielnicę żydowską i muzułmańską, panoramę z Góry Oliwnej na Stare miasto i Plac Świątynny oraz wiele innych ciekawych miejsc. Cena 30 USD.  

 

PROGRAM JEST RAMOWY. KOLEJNOŚĆ ZWIEDZANIA USTALA PRZEWODNIK

PIERWSZY I OSTATNI DZIEŃ PRZEZNACZONY JEST NA PODRÓŻ!!! 

Należy posiadać: paszport ważny minimum 6 miesięcy od daty powrotu z pielgrzymkiPaszport nie powinien zawierać m.in. pieczątek syryjskich i libańskich! 

Cena zawiera: bilet lotniczy: Warszawa – Tel Aviv (Ben Gurion) – Warszawa (w tym wszelkie opłaty lotniskowe, pielgrzym może zabrać bagaż podręczny max 8 kg (o maksymalnych wymiarach: 55 x 40 x 23 cm) i bagaż główny – „rejestrowany” max 23 kg (o maksymalnej sumie wymiarów 158 cm dł. x szer. x wys.) PLL LOT; 7 noclegów (pokoje 2/3 osobowe z łazienkami i klimatyzacją, w hotelach bezpłatne Wi-Fi); wyżywienie7 śniadań i 7 obiadokolacji; transport nowoczesnym autokarem w Izraelu; ubezpieczenie /KL: 40 000euro, NNW: 30 000PLN, KRiP: 5000euro, bagaż: 1200 PLN/; rejs statkiem po Jeziorze Galilejskim; zestaw słuchawkowy do oprowadzania grup; opiekę licencjonowanego przewodnika; zwyczajowe napiwki dla kierowcy, przewodników i obsługi hotelowej oraz opłaty drogowe i parkingowe; 

Cena nie zawiera: ubezpieczenia od rezygnacji z udziału w pielgrzymceofiar składanych na tacę podczas Eucharystii (odprawianych każdego dnia) przeznaczonych na utrzymanie miejscowych sanktuariów, wydatków własnych. Fakultatywnej wycieczki „Jerozolima nocą” 30 USD, biletów wstępu do zwiedzanych obiektów 50 USD – płatne u pilota.

 

Istnieje możliwość zorganizowania transportu autokarem z Zamościa na lotnisko i z powrotem ok. 150 – 200 zł – w zależności od ilości chętnych.

 

Płatność:

I rata – 550 PLN – przy zapisie;

II rata – 1000 PLN – do 40 dni przed pielgrzymką; 

III rata – 480 USD – pierwszego dnia pielgrzymki, płatność w hotelu.

 

Wyjazd o charakterze pielgrzymkowo-rekolekcyjnym. Oferta nie ma charakteru komercyjnego. 

Program jest ramowy kolejność zwiedzania może ulec zmianie. 

  Przy zapisie należy podać: 

  1. Imiona i nazwisko – tak jak w paszporcie
  2. Numer PESEL
  3. Numer telefonu

 

Zapisów można dokonywać poprzez:

zgłoszenie przez formularz na stronie internetowej https://pielgrzymki-ichtis.pl,

oraz pod nr tel.: 722 155 510 lub 601 149 267

Niniejszy program jest autorski i jest własnością intelektualną Biura Turystyczno-Pielgrzymkowego ICHTIS. W celu jego wykorzystania należy się skontaktować

z Biurem Turystyczno-Pielgrzymkowym ICHTIS: pielgrzymki.zamosc@wp.pl